TANKERI

16 ožujka, 2022

SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA I NJIHOVA PRIMJENA NA TANKERIMA

Knjiga je pisana s ciljem predstavljanja opreme za gašenje požara koje se danas primjenjuju na tankerima, njihovo pravilno održavanje i nadzor koji provodi posada, časnik koji je ovlašten za taj posao na brodu, inspekcija države kojoj brod pripada, luka u koju brod uplovi te zastava koju brod vije. Vatra je fenomen poznat svima. Koristimo se njome dnevno za zagrijavanje stambenih prostorija, kuhanje obroka. Dokle god je pod kontrolom energijom i snagom vatre se koristimo i ona nam služi u svakodnevnom životu. Ako vatra nije pod kontrolom može uništiti sve što joj se nađe na putu uključujući brod kao specifičnu sredinu gdje je na relativno malom prostoru koncentrirana velika vrijednost broda i tereta koji se prevozi. Ne zaboravimo velike materijalne i ljudske žrtve izazvane pojavom požara koje daju protupožarnoj zaštiti na brodu veliku važnost.